Karın Bölgesi Cerrahisi

Karın bölgesi cerrahisi (bağırsak operasyonları) öncesi ve sonrasında bağırsak koruyucu olarak destek etkisi.