Kemoterapiye Destek

Kemoterapi, Radyoterapi planlanan / alan hastalarda bağırsak koruyucu ve bağışıklık güçlendirici etkileriyle tedaviye yanıt / uyumu kolaylaştırıcı destek etkileri.