Üriner Enfeksiyonlar İçin

Bağırsak bakteri flora bozukluğu ile ilişkili prostatit, üriner sistem enfeksiyonlar, infertilide etkili destek tedavisi.